Merkitysten moninaisuus on kielen rikkautta

Merkitysten moninaisuus on kielen rikkautta

10.6.2020

Kielen monimerkityksisyys on suuri rikkaus. Suomen kielessä jo itse kieli-sana on sekä vaaleanpunainen lihas meidän jokaisen suussa että se kirjaimista sanoja muodostava koodisto, jonka avulla voimme viestiä yhteistä koodistoamme ymmärtäville kanssaihmisille. Myös kitarassa ja jousisoittimissa on kieliä. Vain asiayhteys, konteksti, kertoo meille mistä kielestä suomeksi kulloinkin on kysymys, mutta joissakin kielissä eri merkitykset on erotettu toisistaan antamalla niille ikiomat sanansa. Esimerkiksi englanniksi language on ihmisen käyttämä kirjainkoodisto, kun taas se suussa oleva lihas on tongue ja kitaran kieli on string. Ranskan kielessä la langue tarkoittaa sekä elintä että koodistoa kuten suomessakin, kun taas ruotsalaiset puhuvat språk:ia, heillä on suussaan tunga ja kitarassaan sträng. Eikä kieli suinkaan ole ainoa sana, jonka merkitys riippuu asiayhteydestä. 

Kääntäminen-sanan merkitys vaihtelee samaan tapaan kuin kielenkin, asiayhteydestä riippuen ja erityisesti suomen kielessä. Konkreettisesti mitä tahansa letuista kasvimaahan tai ajoneuvoista kirjan sivuihin voi kääntää, ja puhekielessä kääntäminen voi viitata jopa laittomaan toimintaan, jos kyseessä on toisen omaisuuden ottaminen luvatta omaan käyttöön. Kääntäjän ammatissa näitä vitsikkäitä anekdootteja saa usein kuulla teurastamoviittauksista juurikin tuohon laittomuuksien harjoittamiseen. Monimerkityksisyyden ymmärtäminen kuitenkin korostuu kääntäjän konkreettisessa työssä, ja yksi ammattikääntäjän perusominaisuuksista onkin se, että huomaa sanojen ja termien kontekstisidonnaisuuden silloin, kun se vaikuttaa käännöksen sanavalintaan. Kukaan meistä ei ole kaikkien erikoisalojen erityisasiantuntija, mutta monimerkityksisyyden tiedostaminen auttaa  tunnistamaan kielen kohdat, jotka ovat kontekstisidonnaisia ja joissa sanasto siksi vaatii tarkkuutta. Ammattikääntäjä tietää, ettei kirjanpidon vienti ole englanniksi export vaan transaction, vaikka yritys harjoittaisi vientikauppaa (=export). Tai jos ei itse suoraan tiedä, osaa kysyä ja selvittää. 

Sanojen monimerkityksisyys tarjoaa luovalle käyttäjälleen rajattomat mahdollisuudet leikkiä sanojen merkityksillä ja viihdyttää näin meitä kaikkiaTotutun kielenkäytön haastaminen ja uusien merkitysyhteyksien luominen on taitolaji, mutta onnistuessaan se sekä virkistää ajattelua että kehittää kieltä. Lienemme samaa mieltä siitä, että sanaleikeille ja verbaaliakrobatialle on paikkansa, mutta tahaton komiikka ei kuitenkaan useimmiten toimi silloin kun tavoitteena on asiantuntevan ja tyylikkään imagon välittäminen yrityksen sidosryhmille. Pyydä siksi avuksesi kielialan ammattilainen vaikka vain varmuuden vuoksi.