Etusivu

ANNA MEIDÄN KEVENTÄÄ YRITYKSESI ARKEA

Käännös- ja kirjoituspalvelut

Yritysviestinnässä on ensiarvoisen tärkeää, että julkaisuissa käytetään sujuvaa ja tarkoituksenmukaista kieltä, jotta viestin lukijalle välittyy asiantunteva kuva yrityksen toiminnasta. Kieliammattilaisina tunnistamme aina tekstin käyttötarkoitukseen sopivimman sävyn ja muotoilemme tekstin kohdeyleisöä puhuttelevaksi.

Jos haluat julkaista tietoa yrityksesi toiminnasta myös muilla kielillä kuin suomeksi tai asiantuntijasi kirjoittama teksti kaipaa lisää sujuvuutta, autamme mielellämme. Palvelemme kaikissa yritysviestinnän tarpeissa kirjoittamisesta tekstinhuoltoon ja julkaisujen taittoon saakka.

 

Yritysarjen tehostaminen

Ydinliiketoiminta on luonnollisesti yrityksessä toiminnan tärkein osa-alue, jota hallinnon toiminnot tukevat. Sujuvasti ja tehokkaasti hoituvat yrityshallinnon prosessit eivät rasita yrittäjää tai yrityksen johtoa, vaan jättävät aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja tuottavat kehitystyöhön tarvittavaa tietoa.

Tarjoamme asiantuntevaa tukea pienten ja keskisuurten yritysten hallinnon kehitystarpeisiin. Yrityksesi oma väki tuntee varmasti parhaiten oman toimialanne erityispiirteet, mutta autamme mielellämme yrityshallinnon tukitoimintojen kehittämisessä. Kartoitamme yrityksesi hallinnon muutostarpeet, suunnittelemme muutosprosessin ja tuemme sekä muutoksen toteutusvaiheessa että sen jälkeen.

 

Haluamme keventää yrityksesi arkea!