Yrityshallinto

Yrityshallinnon palvelut

Synonymicin asiantuntemus käytössäsi yrityksesi hallinnon kehittämiseen ja muutostilanteiden tueksi. Tunnen yritystoiminnan ja hallinnon yhteensovittamisen haasteet pitkän ja monipuolisen taloushallintourani kautta, ja haluan tukea yritystäsi erityisesti prosessien kehittämisessä.

Budjetointi

Moni yritys aloittaa toimintansa nojaten aloitusvaiheessa tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan, mutta tämän jälkeen talouden suunnittelu voi jäädä varsinaisen toiminnan varjoon. Yrityksen toiminnan kehittäminen vaatii ennakoivaa suunnittelua ja budjetointiprosessi tukee käytännön tekemistä talouden näkökulmasta. Autan asiakkaitani budjetointiprosessin rakentamisessa yrityksen toiminnan ja tarpeiden mukaan sekä budjetoinnin käyttöönotossa ja seurantaprosessin suunnittelussa.

Muutosprosessien tuki

Hallinnon käytäntöjen kehittäminen, kuten järjestelmävaihdos tai muu toimintatapojen uudistaminen tuo tilapäisesti lisätyötä, ja joskus uuden prosessin perusteellinen käyttöönotto jää keskeneräiseksi resurssipulan vuoksi. Myöhemmin keskeneräisestä toimintatavasta voi tulla uusi normaali, ja uudistukselta toivottu parannus jää vajaaksi. Ulkopuolisen tekijän käyttäminen lisätyöhön helpottaa muutosprojektin toteuttamista ja vähentää omalle henkilökunnalle jäävän lisätyön määrää.

Projektipalveluna esimerkiksi järjestelmävaihdoksen suunnittelu ja toteutus, palveluntuottajan vaihtoprosessi tai muu lisätyötä tilapäisesti aiheuttava yrityshallinnon muutos sekä uudistusten jälkiseuranta.

Neuvonta ja koulutus

Taloushallinnon ja kirjanpidon neuvonta ja koulutus yksilökoulutuksena tai pienryhmille. Koulutuksen sisältö on sovittavissa osallistujien tarpeen mukaan, ja koulutus hoituu joko etänä tai mahdollisuuksien mukaan tilaajan toimipaikassa. Noudatan tietenkin kevään ja kesän 2020 aikana voimassa olevia poikkeustilasäännöksiä.